English Deutsch Facebook

Rezekvítek vydal novou výukovou pomůcku Karty stromů - Jehličnany

Vydali jsme novou výukovou pomůcku o stromech - Karty stromů. Obsahuje sadu karet se siluetami stromů, jejich jednotlivými částmi a slovním doprovodem. V metodice najdete řadu námětů k využití karet. Pomůcka je určena spíše pro mladší děti. Díky pestrému složení aktivit ji využijí stejně dobře předškoláčci, jako žáci prvního stupně ZŠ.

 

V prvním dílu série představuje skřítek Lesánek dětem 5 našich nejběžnějších jehličnanů. Druhý díl, věnovaný listnáčům, právě tvoříme a co nevidět bude také k prodeji.

 

Karty stromů zakoupíte za 45 Kč u nás v kanceláři či v našem E-Obchůdku.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.Fotogalerie: