English Deutsch Facebook

Alej v Kobylnicích

Alej v Kobylnicích
Poslední významnou štací našeho úseku péče o přírodu byla výsadba stromořadí v obci Kobylnice, kde již druhým rokem mimo jiné pečujeme také o místní biocentrum a přilehlý biokoridor.
Projekt jsme společně s obcí podali v rámci programu nadace Partnerství již na jaře. Bohužel náš návrh nebyl podpořen, a proto jsme s ním již pro tento rok ani nepočítali. Na podzim se obci ale naskytla další možnost podat ještě jeden projekt v rámci programu vyhlašovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny. O finanční podpoře projektu jsme se dozvěděli koncem listopadu a vzápětí započaly horečné přípravy na jeho realizaci. Nejdůležitější bylo sehnat potřebné stromy a současně i vytýčit vlastní trasu stromořadí.

Nová alej vede podél polní nezpevněné cesty v zemědělsky využívané krajině, kde na jedné straně jsou pěstovány polní plodiny a na straně druhé je travní školka. Jako cílové stromy byly vybrány duby a doplnění k nim tvoří břízy a keře. Z původního záměru vysadit stromy po obou stranách cesty nakonec sešlo, jelikož by to omezilo možnost průjezdu polní mechanizace. Naopak tím zase došlo k prodloužení celkové délky aleje na více než 400 metrů. Duby byly vysázeny ve vzdálenosti 16m od sebe, vždy do doprostřed byly usazeny břízy a zbytek místta byl vyplněn keři.
K výsadbám se podařilo sehnat vzrostlé dvoumetrové doubky a břízky, s balem, od každého druhu 25 kusů. Z keřů byly použity prostokořené (bez balu) sazenice brslenu, řešetláku, ptačího zobu a střemchy.
Vlastní výsadby jsme realizovali mezi 7. a 10. prosincem. I když terén byl dost mokrý a blátivý, měli jsme vlastně štěstí. Hned v příštím týdnu totiž nastoupily poměrně velké mrazy, ve kterých by tuto práci již vůbec nebylo možné provést.

Pevně doufáme, že se nejen vysázeným stromům, ale i nám všem se bude v tom novém roce dařit.

S přáním mnoha úspěchů v novém roce
za celý úsek péče o přírodu
Antonín Martiník

 

 Fotogalerie: