English Deutsch Facebook

Výstavba zábran pro obojživelníky v Žebětíně

Poslední únorový týden úsek Péče o přírodu pracoval na provizorních plastových zábranách, které zabraňují vstupu obojživelníků do vozovky mezi Žebětínem, Žebětínským rybníkem a cestou směrem na Bystrc.

Téměř 20 let se v této oblasti realizují opatření k zajištění bezpečné migrace obojživelníků v podobě podchodů a plotů. Postupně se nahrazují provizorní plastové ohrazení za trvalejší a ekologičtější betonové.  

Žebětínský rybník a mokřadní louky v jeho okolí působí jako útočiště pro rozmnožování obojživelníků. Nejčastěji se jedná o populace ohrožené ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana hnědého (Rana temporaria), silně ohrožené rosničky zelené (Hyla arborea) a několika dalších.

Stačí několik teplejších nocí (nad 5°C) za sebou a obojživelníci se vydají na nyní bezpečnější pochod k Žebětínskému rybníku, kde budou rozšiřovat svoji populaci.

Chtěli bych poděkovat panu Josefu Ferencovi za odbornou asistenci a ekologům ze střední školy v Rajhradu za pomoc při realizaci.Fotogalerie: