English Deutsch Facebook

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Najdete zde rozpracováno 9 témat z Průřezového tématu Environmentální výchova pro přípravu i realizaci ŠVP. Pro učitele je ke každému tématu připraven teoretický přehled a pro žáky kopírovatelný pracovní list. Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 2007. Publikace je volně šířitelná v elektronické podobě a nesmí být využita ke komerčním účelům. Učitelé si její části mohou tisknout pro potřeby výuky. Na publikaci dále pracujeme a chceme ji doplňovat a vylepšovat – uvítáme proto vaše podněty a připomínky.

 

Celou publikaci stahujte zde: Metodika implementace průřezového tématu enviromentální výchova I

 

Zde můžete stahovat jednotlivé témata samostatně:

  1. Zemědělství a životní prostředí
  2. Ekologické zemědělství
  3. Doprava a životní prostředí
  4. Průmysl a životní prostředí
  5. Odpady a hospodaření s nimi
  6. Ochrana přírody a kulturních památek
  7. Změny v krajině
  8. Dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti
  9. Akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti

 Hádecké lesyHádecké lesy - průvodce naučnou trasou

Hádecké lesy

 

V roce 2009 jsme díky dotaci z Norského finančního mechanizmu vytvořili naučnou trasu Národní přírodní rezervací Hádecká planinka. Protože v území z důvodu ochrany přírody nelze umístit stojany s naučnými tabulemi, je trasa a jednotlivá zastavení označena jen malými rozcestníkovými tabulkami na stromech. Pro infromace k daným místům jsme pak vydali tištěného průvodce, ten je již rozebrán a tak zde nabízíme ke stažení alespoň jeho elektronickou podobu.