English Deutsch Facebook

Stanovy

1) Členství v Rezekvítku je individuální.

2) Řádným členem Rezekvítku se může stát zájemce starší 15 let, který se věnuje ekologické výchově či ochraně přírody.

3) Členem příznivcem se může stát zájemce, který sympatizuje s ekologickou výchovou a ochranou přírody. Zájemci mladší 15 let mohou být jedině členy příznivci.

4) Rada může přijmout za člena Rezekvítku toho, kdo dále:

 • souhlasí se stanovami a organizačním řádem Rezekvítku
 • řádně vyplní a odevzdá kanceláři přihlášku
 • uhradí členský příspěvek na daný kalendářní rok.

5) Rada může přijmout za řádného člena Rezekvítku toho, kdo ještě dále získá doporučení ke vstupu, doložené na přihlášce podpisem vedoucího pracovní nebo vzdělávací akce Rezekvítku, které se zúčastní, a podpisy tří řádných členů.

6) Členství v Rezekvítku automaticky zaniká:

 • písemným oznámením člena o vystoupení z Rezekvítku doručeným kanceláři
 • nezaplacením členského příspěvku do 30. dubna příslušného kalendářního roku
 • vyloučením člena.

7) Každý člen Rezekvítku (tedy i člen příznivec) má právo:

 • podílet se na činnosti Rezekvítku a být o ni informován
 • účastni se sněmu a předkládat sněmu, radě, revizní komisi a kanceláři Rezekvítku návrhy a připomínky k činnosti Rezekvítku
 • zúčastňovat se všech akcí pořádaných Rezekvítkem za zvýhodněných podmínek
 • zdarma či se slevou získávat materiály vydávané Rezekvítkem.

8) Řádný člen má navíc právo:

 • hlasovat na sněmu
 • písemně delegovat svůj hlas na sněmu jinému členovi, nemůže-li se sám sněmu zúčastnit
 • volit radu a revizní komisi

9) Řádný člen starší 18 let má právo

 • být volen do rady nebo revizní komise

10) Každý člen Rezekvítku je povinen:

 • jednat v souladu s cíli spolku, dodržovat stanovy a organizační řád Rezekvítku
 • včas platit členské příspěvky
 • přispívat ke zdárnému průběhu akcí Rezekvítku, které pořádá či se jich účastní.

 

 


Soubory ke stažení:
 • 
stanovy-2015--f5951.pdf  (pdf, 677 kB), 01.04.2016, 14:16
 • 
osvedceni-o-registraci-dph--f3306.pdf  (pdf, 381 kB), 05.11.2012, 11:14