English Deutsch Facebook

Katalog publikací a pomůcek pro ekologickou výchovu

Projekt ekokatalog byl vytvořen v rámci programu Národní síť středisek ekologické výchovy v roce 2007. Národní síť středisek ekologické výchovy (NSSEV) je společným programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody finančně podpořený Ministerstvem životního prostředí. VEkokatalog spravuje rezekvítek a naleznete v něm nabídku ekovýchovných publikací a výukových pomůcek od organizací a středisek ekologické výchovy z celé republiky.


http://www.ekokatalog.cz