English Deutsch Facebook

SSEV Pavučina

Rezekvítek je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (www.pavucina-sev.cz)

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

    Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné – jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu, atd.

Na základě svých Stanov sdružení Pavučina:

1. podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
2. zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy a dle potřeby členů podporuje spolupráci a koordinuje jejich činnost
3. zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům
4. napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy SSEV Pavučina
5. dbá na kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a podporuje jejich odborný růstOborová platforma NNO při Zeleném kruhu

Rezekvítek se od ledna 2010 připojil k Oborové platformě NNO při Zeleném Kruhu (www.zelenykruh.cz)

 

Co je oborová platforma:

Na ustavení neformální oborové platformy se nevládní neziskové organizace (NNO) pracující v oblasti ochrany životního prostředí dohodly na oborovém setkání, které se konalo 6. prosince 2002 v Praze. Zelený kruh a jeho kancelář zajišťují organizační a technické zázemí této oborové platformy. Platforma je neformální a má podobu otevřené informační sítě. Cílem oborové platformy je vytváření partnerského vztahu mezi nevládními neziskovými organizacemi a veřejnou správou. Oborová platforma sleduje témata ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.

Zelený kruh:

  • vede distribuční e-mailový seznam organizací hlásících se k oborové platformě,
  • vydává měsíční elektronický zpravodaj oborové platformy,
  • pořádá oborová setkání
  • zajišťuje nominaci zástupců oborové platformy do poradních orgánů na centrální úrovni státní správy.


Jihomoravská rada dětí a mládeže

 Rezekvítek je členem Jihomoravské rady dětí a mládeže (www.jmdeti.cz)

 

JmRDM je dobrovolným seskupení sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících s dětmi a mládeží na území Jihomoravského kraje.