English Deutsch Facebook

dobrovolnictvi a praxe

              Chodíte na procházky? Máte rádi přírodu? Chcete se aktivně podílet na její ochraně v Brně a jeho okolí?

Díky pomoci stovek dobrovolníků se Rezekvítku už přes dvacet let daří pečovat o přírodu Brna a zpříjemnit tak Brňanům volný čas. Staráme se o více než dvacet chráněných území v Brně a jeho okolí. Vracíme přírodu také do vytěžených lomů.

Nebýt jich, nemohli bychom se dnes pokochat unikátním porostem konikleců na senosec na kamennem vrchuKamenném vrchu, ani vyhlídkou z vrcholu lomu Hády. Neposeděli bychom si v pohodlných přístřešcích na Stránské skále, ani bychom se nedozvěděli, co je zajímavého na Medláneckých kopcích. Společně odvádíme nenápadnou ale velmi smysluplnou práci.

Do péče o přírodu zapojujeme veřejnost, firemní a individuální dobrovolníky, a také žáky základních a středních škol v rámci projektů (např. zde a zde). Studenti středních odborných a vysokých škol u nás mohou absolvovat enviromentální praxi (viz níž).

 

Spolupráce s veřejností
Pořádáme a organizujeme brigády pro občany městských částí, kde provádíme práce. Často jde o zapojení veřejnosti do realizace zakládání krajinné zeleně – hlavně výsadeb (Medlánecký biokoridor).
koseni kamenaku
Mezi nejznámější a nejdéle trvající akce pro veřejnost patří "Kameňáková brigáda". Během této akce společně sklízíme trávu ze známé koniklecové rezervace Kamenný vrch, která je známá díky světově ojedinělému obrovskému zastoupení koniklece velkokvětého. Během Kameňákové brigády je tato rezervace posečena.


Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je místem, kde se kolegové potkají u zcela jiné práce, navíc v přírodě a na čerstvém vzduchu. Dobrovolnický den je rozdělen na naučnou část – exkurzi a na část pracovní. Na exkurzi jsou dobrovolníci seznámeni s chráněným územím, jeho historií, současností a ochranou.

Termín, čas a délku dobrovolnického dne si každý tým určuje sám. firemní dobrovolníci

Snažíme se vyjít každému maximálně vstříc.

Dbáme na to, aby práce probíhaly v klidné pohodové a přátelské atmosféře.

Každoročně uspořádáme přibližně 20 dobrovolnických dnů. A v roce 2012, kdy jsme měli rekord bylo dobrovolníků 173.  
firemní dobrovolnici na kamenném vrchu
Díky spolupráci s Byznys pro společnost jsme uspořádali programy pro tyto společnosti – Česká pojišťovna, Kooperativa, Česká spořitelna, DHL, ČSOB, Tchibo, či IBM.
Přímo jsme spolupracovali s NetSuite, AVG, Motorolou, Střediskem ekologické výchovy Kaprálův mlýn nebo Hnutím Brontosaurus.
 

Individuální dobrovolnictví
Pokud se chce někdo přidat sám, pak má možnost stát se individuálním dobrovolníkem. Dobrovolník bude pomáhat přímo na územích s různými úkoly, kterými chráníme přírodu. Pozná tak naši každodenní práci na louce, v lese nebo v lomu. Čas, který chce věnovat dobrovolnické činnosti, si každý samozřejmě určí sám.
 

Odborné praxe a stáže
Na praxi v Rezekvítku si studenti a studentky doplní teorii o praktické zkušenosti, seznámí se s nejnovějšími trendy v ochraně přírody a rekultivaci krajiny. Navíc se dostanou do míst, kam se sami vydat nemůžou.

V první části praxe  seznamujeme s veškerými základy, principy a postupy v ochraně přírody. V druhé části nabízíme možnost podílet se na vyhotovování projektů a studií a vyzkoušet si praktickou stránku ochrany přírody v terénu.

Praxi u nás vykonávají studenti středních škol (např. Střední zahradnická škola Rajhrad) nebo škol vysokých (Mendelova univerzita – LDF, AF, ZF; Masarykova univerzita – studenti Environmentálních studií). Studenti mají také možnost využít provozu, znalostí a zkušeností našich pracovníků při přípravě svých bakalářských či diplomových práci.

 

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Viléma Jurka:

vilem.jurek@rezekvitek.cz

775 580 206