English Deutsch Facebook

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 


Datum realizace:
Téma objednávané výuky:
Pozor program trvá 2 vyučovací hodiny, zatrhněte vždy dvě vyučovací hodiny vedle sebe.
Jedna škola může objednat i více programů na jeden den (zatrhne blok 4 hodin po sobě jdoucích )
Vyučovací hodiny:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Název školy:
Adresa školy
   Ulice:
   Město:
   PSČ:
   IČO:
 
Jméno objednávajícího:
Jméno zodpovědné osoby:
Email na zodpovědnou osobu:
Telefon na zodpovědnou osobu:
Počet žáků:
Věk žáků:
Forma úhrady:
Hotovost na místě: Fakturou:
Poznamka/upřesnění:
 


 

Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Loga